Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken stichtingsaanvragen en ouderverklaringen voor nieuwe scholen funderend onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken stichtingsaanvragen en ouderverklaringen voor nieuwe scholen funderend onderwijs