Kamerbrief over stand van zaken stichtingsaanvragen en ouderverklaringen voor nieuwe scholen funderend onderwijs

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over aanvragen voor bekostiging van nieuwe scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) die vanaf het schooljaar 2025-2026 van start willen gaan.

Kamerbrief over stand van zaken stichtingsaanvragen en ouderverklaringen voor nieuwe scholen funderend onderwijs