Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op 'Staat van het Onderwijs 2024'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op 'Staat van het Onderwijs 2024'