Wat zijn bachelor, master en associate degree in het hoger onderwijs?

De 2-jarige associate degree (Ad) volgt u aan een hogeschool. Een bacheloropleiding volgt u aan een hogeschool of universiteit. Een masteropleiding volgt u meestal aan de universiteit. Maar ook hogescholen bieden masteropleidingen aan.

Bachelor, master en associate degree opleidingen

Associate degree opleiding hbo

Een associate degree-opleiding is een 2-jarige hbo-opleiding die veelal in samenwerking met mbo en werkveld wordt ontwikkeld. Het eindniveau van de associate degree ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Met een mbo-4 diploma, een havo- of een vwo-diploma wordt u tot deze hbo-opleiding toegelaten.

Je kunt na het behalen van het Ad-diploma instromen in een verwante hbo-bacheloropleiding. Je kunt dan na twee of meer jaar studeren het diploma van de hbo-bachelor behalen.

Bacheloropleiding hbo of universiteit

Een voltijds bacheloropleiding duurt 4 jaar aan een hogeschool of 3 jaar aan een universiteit. Voor een bacheloropleiding aan de hogeschool heeft u minimaal een mbo- of havodiploma nodig. Voor een bacheloropleiding aan de universiteit heeft u een vwo-diploma nodig. Een hbo-propedeuse biedt geen toelatingsrecht tot een universitaire bachelor, de universiteit kan aanvullende eisen stellen.

Masteropleiding universiteit of hbo

Een masteropleiding duurt 1 tot 2 jaar. Wilt u een masteropleiding volgen, dan heeft u vaak een bachelordiploma nodig. De hogeschool of universiteit bepaalt de toelatingseisen voor een master.

Postinitiële master

Zowel in het hbo als in het wo kunt u een postinitiële master volgen. Een postinitiële master richt zich op mensen die al een hoger onderwijsdiploma hebben. En vaak ook al werkervaring hebben op dit niveau. De aanbieder bepaalt de toelatingseisen voor deze masteropleidingen. De toelatingsprocedure bestaat vaak uit een selectie van geschikte kandidaten.

Aanbod opleidingen

Het volledige aanbod van alle opleidingen vindt u op Studiekeuze123.nl. Daar kunt u ook studies met elkaar vergelijken.

Opleiding aan andere instelling dan universiteit of hogeschool

Wilt u een studie volgen aan een instelling die niet de naam universiteit of hogeschool voert? Dan is het extra belangrijk dat u goed controleert wat de status is van de opleiding en of er een erkende graad aan is verbonden.