Wat moet ik weten als ik vuurwerk wil verkopen?

Als bedrijf heeft u een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen. Deze vergunning kunt u aanvragen bij uw gemeente. Het vuurwerk dat u verkoopt moet voldoen aan wettelijke eisen. De verkoopdagen in 2018 zijn 29, 30 en 31 december.

Maximaal 25 kilo per klant

U mag niet meer dan 25 kilo vuurwerk verkopen per klant. Daarnaast gelden er regels voor de opslag van vuurwerk.

Minimumleeftijd vuurwerk afsteken

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd de klant moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

Legaal vuurwerk verkopen

Heeft u een vergunning om vuurwerk te verkopen? Dan mag u een bordje ophangen met de tekst: ‘Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden’. Zo weten uw klanten dat zij bij u legaal vuurwerk kunnen kopen.

Boete verkoop verboden vuurwerk

U kunt een boete krijgen als u vuurwerk verkoopt dat niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Eisen aan consumentenvuurwerk

Consumentenvuurwerk moet onder andere de aanduiding ‘Geschikt voor particulier gebruik’ hebben. Ook moet het vuurwerk een vermelding of afbeelding hebben van de effecten. Zo weet de consument wat hij kan verwachten als hij het vuurwerk afsteekt. een overzicht van alle eisen voor consumentenvuurwerk staat in het Vuurwerkbesluit.

Regels voor opslag en verkoop van vuurwerk

Op de website Ondernemersplein leest u waar u rekening mee moet houden bij het opslaan en verkopen van vuurwerk. Deze regels staan ook in het Vuurwerkbesluit.

Toezicht op verkoop van vuurwerk

Uw gemeente controleert of u zich aan de verkoopregels houdt.