Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 5 pagina's | 2,3 MB)