Kamerbrief over situatie door hoogwater Limburg

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Grapperhaus (JenV) en de staatssecretarissen Van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) en Knops (BZK) sturen de Tweede en Eerste Kamer een brief over de ontstane situatie door hoogwater in de provincie Limburg. De bewindspersonen melden welke maatregelen zijn genomen door waterschappen, veiligheidsregio's, het provinciebestuur en Rijkswaterstaat, en dat het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) heeft toegepast. 

Brief aan Tweede Kamer over situatie door hoogwater Limburg (PDF | 3 pagina's | 195 kB)

Brief aan Eerste Kamer over situatie door hoogwater Limburg (PDF | 3 pagina's | 108 kB)