Kamerbrief bij aanbieding startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer een brief bij de aanbieding van de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan de terugdringing van de stikstofuitstoot en de verbetering van de natuurkwaliteit. Een afschrift van de brief van de minister is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Kamerbrief bij aanbieding startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (PDF | 9 pagina's | 1,6 MB)