Kwartaalrapportage Q4 2022 Milieudossiers

Kwartaalrapportage over heet 4e kwartaal van 2022. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Kwartaalrapportage Q4 2022 Milieudossiers (PDF | 11 pagina's | 641 kB)