Natuur in en om de stad

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft deelgenomen aan een EU-onderzoek naar succesfactoren bij trajecten van vergroening van het stedelijk gebied en mede op basis daarvan een advies uitgebracht over de groennormering.

Natuur in en om de stad (PDF | 17 pagina's | 590 kB)