Ben ik verplicht om op zondag te werken?

U hoeft niet op zondag te werken. Behalve als u dit vooraf met uw werkgever heeft afgesproken. En als dit nodig is voor het werk, bijvoorbeeld als u bij de politie of in een ziekenhuis werkt. U heeft recht op een aantal vrije zondagen per jaar.

In welke sectoren moet ik wel op zondag werken?

Werken op zondag kan nodig zijn, bijvoorbeeld in de volgende sectoren:

  • gezondheidszorg;
  • horeca;
  • politie;
  • brandweer;
  • industrie, als een productieproces niet kan worden onderbroken.

Werken op zondag door bedrijfsomstandigheden

Door de omstandigheden in uw bedrijf kan het nodig zijn dat u op zondag gaat werken. Uw werkgever moet dit eerst afspreken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Bovendien moet u zelf akkoord gaan met werken op zondag. Weigert u om op zondag te werken? Dan hoeft u uw weigering, bijvoorbeeld op religieuze gronden, niet te motiveren. U heeft het recht om te weigeren en uw werkgever mag u hierdoor niet benadelen.

Minimum aantal vrije zondagen

U heeft recht op minstens 13 vrije zondagen per jaar. In uw cao of bedrijfsregeling kan een lager aantal staan. Maar dit geldt pas nadat u heeft ingestemd met minder dan 13 vrije zondagen per jaar, bijvoorbeeld wanneer het voor uw functie nodig is om op zondag te werken. 

Geen wettelijke regels extra loon voor werk op zondag

Er bestaan geen wettelijke regels voor extra betaling als u werkt op zondag. Uw werkgever hoeft u dus niet meer te betalen dan uw normale loon. Ook hoeft hij u geen extra vrije uren te geven voor werk op zondag.

Afspraken over werken op zondag in arbeidsovereenkomst of cao

Afspraken binnen uw bedrijf of instelling over werk op zondag vindt u in uw arbeidsovereenkomst of cao. Hierin kan bijvoorbeeld ook staan of u extra salaris krijgt voor werken op zondag.