Ik overweeg zaken te doen met het Rijk

Overweegt u zaken te doen met het Rijk? De Rijksoverheid verwacht van u een duurzaam, sociaal en innovatief aanbod. De planning van toekomstige aanbestedingen staat in de Rijksaanbestedingskalender. Inzicht in het inkoopvolume vindt u bij het onderdeel Rijksuitgaven.