Minimumtarief zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Er komen geen minimumtarief en zelfstandigenverklaring. Het kabinet heeft deze plannen ingetrokken.

Geen invoering minimumtarief en zelfstandigenverklaring

De invoering van een minimum tarief en de zelfstandigenverklaring gaat niet door. Dit staat in de Voortgangsbrief Werken als zelfstandige (15 juni 2020).

Na onderzoek en internetconsultaties bleek dat de uitwerking van de plannen te ingewikkeld was. Ook willen opdrachtgevers en zzp’ers zelf niet een minimum uurtarief toepassen. Zo werken zzp’ers vaak met een bedrag per opdracht, en niet met een bedrag per uur. Opdrachtgevers en zzp’ers vonden dat de voorgestelde maatregelen onder andere:

  • voor extra administratie zorgen (administratieve lastendruk);
  • te onduidelijk zijn.

Uitvoerende organisaties, zoals de Belastingdienst, konden de voorgestelde maatregelen moeilijk uitvoeren en handhaven.