Hoe regel ik als zelfstandig pgb-zorgverlener uitkeringen, pensioen en verzekeringen?

Als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) heeft u geen recht op doorbetaling bij ziekte, vakantiedagen, betaald verlof en een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Sommige zaken kunt u wel zelf regelen. Zoals een pensioen en een vervangend inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.

Geen recht op doorbetaling bij ziekte, betaald verlof, vakantiedagen en WW-uitkering

Als zelfstandige zonder personeel heeft u geen recht op loondoorbetaling bij ziekte, vakantiedagen, betaald verlof en een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Als eigen baas regelt u deze zaken zelf.

Zelf pensioen opbouwen

Als zelfstandige bouwt u niet automatisch een pensioen op. U kunt zelf uw pensioen regelen.

Vervangend inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandige bent u niet automatisch verzekerd als u arbeidsongeschikt raakt. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte. U kunt zich wel verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Soms recht op zwangerschapsuitkering (ZEZ)

De pgb-budgethouder betaalt u niet door als u met zwangerschapsverlof gaat. U heeft misschien wel recht op een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen (ZEZ).

Verzekeren tegen schade tijdens het werk

Als u tijdens het werk schade veroorzaakt, meld de schade dan eerst bij uw verzekeraar als u een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering heeft. Als de verzekeraar de schade niet betaalt, kan de budgethouder hulp bij schade vragen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).