Beslisnota bij nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel toekomst pensioenen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 3 pagina's | 183 kB)