Kamerbrief over koraalbescherming op Bonaire

Minister Schouten (LNV) reageertĀ op het verzoek van de vaste commissie voor EZK over moties die er voor zorgen dat bij concrete projecten op Bonaire natuurbescherming wordt gewaarborgd en te voorkomen dat deze projecten tot koraalbeschadiging leiden.