Nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel toekomst pensioenen

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen. De Eerste Kamerfractie van de VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks, PvdD, SGP, SP, PVV, OSF, 50PLUS, Fractie Nanninga, Fractie-Frentrop en Fractie-Otten hebben de vragen gesteld.

Nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 176 pagina's | 12,9 MB)