Documenten - Eric Wiebes

2.176 documenten over Eric Wiebes

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Bijlage 1 Rapport Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de Monitor Brede Welvaart & SDG’s

Kamerstuk | 24-11-2020

Kamerbrief invulling motie Sneller c.s. over Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, een rapport met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2020

Kamerbrief over resultaten 2019 meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de behaalde resultaten in 2019 van de convenanten Meerjarenafspraak ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2020

Resultatenbrochure convenanten - Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

Brochure | 24-11-2020

Aanbiedingsbrief ramingstoelichting bij het Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer de ramingstoelichting bij het wetsvoorstel afbouw ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2020

Kamerbrief voortgang stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen in verband met de stimulering van hernieuwbare energie en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2020

Kamerbrief wetswijzigingen definitieve sluiting Groningenveld

Minister Wiebes beschrijft op hoofdlijnen de wetswijzigingen die nodig zijn in verband met de definitieve sluiting van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2020

Uitstelbrief over beantwoording vragen over bericht 'Vergoeding lekke mestkelders, ‘lachertje’

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van de vragen over het bericht 'Vergoeding lekke ...

Kamerstuk | 24-11-2020

Beantwoording Kamervragen over investeringsaftrek windenergie op zee

Minister Wiebes beantwoordt vragen over de investeringsaftrek voor aardolie- en aardgasprojecten, en of deze ook voor windenergie ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2020

Ramingstoelichting bij het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling incl certificering van het CPB

Kamerstuk | 24-11-2020