Notitie discussielocaties

In dit document zijn ruimtelijke plannen in Noord-Holland opgenomen waarover al geruime tijd discussie bestaat tussen de provincie en gemeenten. Het gaat om woningbouwlocaties die op basis van de ontwerp-Omgevingsverordening (en vaak ook de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening, PRV) niet mogelijk zijn.

Notitie discussielocaties (PDF | 28 pagina's | 1,8 MB)