Bestuurlijke afspraken landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering

Het document bevat de bestuurlijke afspraken tussen minister Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De afspraken gaan over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering.