Advies Landsadvocaat Landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering

De Landsadvocaat geeft advies over de juridische risico’s voor de Staat bij het (concept) 'Convenant landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering'. Het gaat om afspraken tussen minister Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).