Eric Wiebes Staatssecretaris van Financiën

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Staatssecretaris Eric Wiebes

Hier sta ik voor

Fraude aanpakken

Fraude kost ons allemaal geld. De overheid en dus de belastingbetaler. Fraude ondermijnt bovendien de belastingmoraal. Daarom is fraudebestrijding één van de speerpunten van dit kabinet. Bij nieuwe wetgeving houden we daarom het frauderisico nauwlettend in de gaten. Fraude laat zich immers het best bestrijden aan de voorkant. Beter toezicht en effectievere invordering zijn daarbij van groot belang.

Bedrijfsleven versterken

Het kabinet is er veel aan gelegen het bedrijfsleven te versterken en de werkgelegenheid te beschermen. Als staatssecretaris van Financiën draag ik daaraan bij met aantrekkelijk vestigingsbeleid voor buitenlandse bedrijven. Om Nederlandse en buitenlandse bedrijven in staat te stellen de economie draaiend te houden, sluit ik belastingverdragen met andere landen om de fiscaal nadeel te voorkomen. Daarbij neemt Nederland zijn internationale verantwoordelijkheid, ook richting ontwikkelingslanden. De Nederlandse belastingverdragen zijn eerlijk voor de wereld en gezond voor Nederland.

Belastingstelsel stroomlijnen

Belasting betalen moet voor iedereen zo correct, snel en eenvoudig mogelijk kunnen. De Belastingdienst helpt mensen en ondernemers hierbij. Met heldere wetten en eenvoudige, digitale middelen. Om te zorgen dat alle betalingen vloeiend verlopen, moderniseer ik de Belastingdienst verder. Met steeds meer e-mailverkeer en steeds minder blauwe brieven. En met slimme internetapplicaties zoals ‘Mijn belastingen’ en ‘Mijn Toeslagen’, waar altijd de laatste informatie te vinden valt.

Verantwoordelijk

De Rijksoverheid. Voor Nederland