Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Over de regering

De Koning en de ministers vormen samen de regering. Een kabinet bestaat uit alle ministers en de staatssecretarissen.

Sinds 5 november 2012 regeert het kabinet-Rutte-Asscher. Het kabinet bestaat uit een coalitie van VVD en PvdA. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het regeerakkoord.

De Rijksoverheid. Voor Nederland