Inzien vastgelegde persoonsgegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Organisaties mogen uw persoonsgegevens verwerken als hier een goede reden voor is. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw gegevens. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verzamelen persoonsgegevens. Deze gegevens hebben zij nodig om hun taken uit te voeren. U kunt opvragen welke gegevens deze diensten over u hebben vastgelegd.

Laatst gecontroleerd op 10 augustus 2021

Inzage persoonsgegevens

Wilt u weten of, en zo ja, welke gegevens de AIVD en MIVD over u hebben verzameld? Stuur dan een verzoek naar het verantwoordelijke ministerie.  Voor de AIVD is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Voor de MIVD is dat het ministerie van Defensie.

Wetten en regels

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (recht op kennisneming van persoonsgegevens) 2017, paragraaf 4.2

Heeft u gevonden wat u zocht?