Inzien vastgelegde persoonsgegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Organisaties mogen uw persoonsgegevens verwerken als hier een goede reden voor is. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw gegevens. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verzamelen persoonsgegevens. Deze gegevens hebben zij nodig om hun taken uit te voeren. U kunt opvragen welke gegevens deze diensten over u hebben vastgelegd.

Laatst gecontroleerd op 10 augustus 2021

Inzage persoonsgegevens

Wilt u weten of, en zo ja, welke gegevens de AIVD en MIVD over u hebben verzameld? Dan kunt u een verzoek tot inzage doen bij de AIVD. Of u kunt uw gegevens opvragen bij de MIVD. U kunt ook de gegevens over een overleden familielid opvragen.

Wetten en regels

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, paragraaf 5.2 (recht op kennisneming van persoonsgegevens)

Heeft u gevonden wat u zocht?