Klacht indienen over jeugdhulp

Heeft u een klacht over jeugdzorg of over een jeugdhulpaanbieder? Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met beslissingen over u? Stuur dan uw klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling.

Laatst gecontroleerd op 12 oktober 2022

Read this information in English

Klachtencommissie jeugdhulpinstelling

Elke jeugdhulpinstelling heeft een klachtencommissie. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. In de commissie zitten mensen die niet bij de jeugdhulpinstelling horen. Zij zijn dus onafhankelijk.

Klacht indienen jeugdhulp

U stuurt uw klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Een vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen. Neem hiervoor contact op met Jeugdstem – vertrouwenspersonen akj (adviesklachtenbureau jeugdzorg). De vertrouwenspersoon gaat ook mee naar gesprekken als u dit wilt.

Wetten en regels

Jeugdwet, paragraaf 4.2.a

Heeft u gevonden wat u zocht?