Gegevens jeugdhulpdossier inzien, kopiëren of wijzigen

Krijgt uw kind jeugdhulp? Dan maakt de hulpverlener of instelling een jeugdhulpdossier. In het dossier staat informatie over de jeugdhulp die uw kind ontvangt. Zoals behandelplannen en onderzoeksverslagen. U kunt het jeugdhulpdossier inzien of een kopie aanvragen. U kunt ook het jeugdhulpdossier laten aanpassen.

Laatst gecontroleerd op 3 januari 2022

Voorwaarden inzage jeugdhulpdossier

Voor inzage van het jeugdhulpdossier van uw kind gelden voorwaarden. Is uw kind bijvoorbeeld 16 jaar of ouder? Dan heeft u toestemming van uw kind nodig.

Alle voorwaarden staan in de factsheet De gegevens van uw kind vastgelegd: het dossier.

Gegevens aanpassen in dossier jeugdhulp

Kloppen de gegevens in het jeugdhulpdossier niet? Staat de geboortedatum bijvoorbeeld verkeerd? Laat dan de gegevens aanpassen. Of vraag om gegevens uit het jeugdhulpdossier te laten vernietigen. De jeugdhulpverlener of de jeugdzorginstelling beslist of dit kan.

Verzoek voor inzage, kopie of wijziging indienen

Wilt u een jeugdhulpdossier inzien, een kopie opvragen of gegevens laten aanpassen? Dan moet u dit schriftelijk aanvragen. U stuurt uw verzoek naar de jeugdhulpverlener of medewerker van de jeugdzorginstelling.

Wetten en regels

Jeugdwet, paragraaf 7.3

Heeft u gevonden wat u zocht?