Kabinet: Nederland dé digitale koploper van Europa

Nederland als dé digitale koploper van Europa. Om die doelstelling waar te maken, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet heeft daarom samen met hen de Nederlandse Digitaliseringsstrategie met 24 bijbehorende ambities vastgesteld. Hiermee wil het kabinet bijvoorbeeld het verdienvermogen van Nederland verder versterken, zorgen voor betere digitale vaardigheden en cyberveiligheid in de maatschappij.

De strategie ‘Nederland Digitaal’ is vandaag bekend gemaakt door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die hiervoor als bewindspersonen het initiatief hebben genomen. Het is voor het eerst dat het kabinet met een gezamenlijke strategie komt die goed inspeelt op de snelheid van de digitalisering en de impact hiervan op de samenleving. Het kabinet wil op een verantwoorde manier de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering optimaal benutten met Nederland als pionier en proeftuin op dit gebied. Of het nu gaat om mondiale uitdagingen als betere en betaalbare zorg, CO2-reductie, een duurzame voedselvoorziening, hoogstaande logistiek of betere bereikbaarheid: digitale technologieën spelen bijna overal een sleutelrol om deze doorbraken te realiseren.

Uitgangspunten voor sterke en veilige digitale maatschappij en economie

De 24 ambities en de daaraan gekoppelde acties richten zich op onze hele maatschappij en economie. Bijvoorbeeld op een digitaal vaardig MKB en op Nederland als wereldwijde testlocatie voor slimme mobiliteit. Aan Nederland Digitaal moet iedereen kunnen meedoen. Daarom richt de strategie zich op het vergroten van ICT-vaardigheden van alle scholieren én de beroepsbevolking, maar ook op bescherming van persoonsgegevens en veilige technologie. Tot slot is er ook aandacht voor een eerlijke concurrentie op online markten en wil het kabinet dat de overheid zelf het goede voorbeeld gaat geven op het gebied van toegankelijke en transparante informatie, voorzieningen en technieken.

Digitale infrastructuur van wereldklasse, ondersteuning voor bedrijfsleven

 Nederland behoort met haar infrastructuur voor vaste en mobiele communicatie al jarenlang tot de wereldtop en is dit jaar opnieuw benoemd als nummer één in de Europese Unie. Online markten en digitale innovaties bieden nog extra groeikansen voor Nederlandse ondernemers. Investeringen in ICT zijn inmiddels goed voor twintig procent van onze economische groei. Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Nederland Digitaal gaat onze economie en maatschappij sterker maken. Het bedrijfsleven heeft dankzij onze kennis en infrastructuur een goede uitgangspositie om kansen te verzilveren. Bijvoorbeeld in het MKB, waar online verkoop en omzet nu nog onder het EU-gemiddelde liggen. Met diverse programma’s ondersteunen we ondernemers gericht om door digitale technologieën te groeien. Voor het kabinet is het uitgangspunt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de digitale samenleving. Dat betekent meer inzet op veiligheid, privacybescherming, zelfbeschikking en digitale vaardigheden.”

Vergroot afbeelding Infographic Nederland Digitaal.

Beeld: ©EZK / EZK

‘Kansen kunnen we alleen verzilveren als Nederland digitaal veilig is’

Eind april presenteerde minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, namens het kabinet de nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). Minister Ferd Grapperhaus (JenV): “Gezamenlijk met het bedrijfsleven en de wetenschap zet dit kabinet de noodzakelijke stap om onze digitale veiligheid te versterken en de vitale belangen van Nederland beter te beschermen. De economische en maatschappelijke kansen kunnen we alleen verzilveren als Nederland digitaal veilig is. De impact en snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt vragen om een dynamische aanpak die aangepast kan worden aan veranderende dreigingen. Veel van de maatregelen vragen om een sterkere inzet van de overheid, andere kunnen alleen met of door marktpartijen worden ontwikkeld.”

Transparante en toegankelijke digitale overheid

De overheid speelt in op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Daarbij is het belangrijk dat overheidsdiensten en nieuwe technieken voor iedereen toegankelijk zijn. Dit vraagt enerzijds om een goede digitale basisinfrastructuur en anderzijds om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Zoals aangekondigd in het regeerakkoord komt de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een ambitieuze agenda voor digitalisering van de overheid.

Staatssecretaris Raymond Knops (BZK): “Digitalisering biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor moeten we als overheid durven te experimenteren en de luiken openzetten. Door binnen de overheid de ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en connecties aan te gaan met andere partijen zoals het bedrijfsleven komen we stap voor stap verder. We moeten niet bang zijn om fouten te maken. Dat hoort bij experimenteren en innoveren.”

Vervolg: jaarlijkse Digitale Top

De strategie Nederland Digitaal wordt verder uitgewerkt in aparte agenda’s, zoals in de Nederlandse Cybersecurity Agenda die onlangs is verschenen, de Agenda Digitale Overheid, het Actieplan Digitale Connectiviteit en de beleidsagenda Smart Mobility. Het kabinet realiseert zich dat de wereldwijde ontwikkelingen rond digitalisering steeds sneller gaan. Nederland Digitaal wordt elk jaar geactualiseerd. Het kabinet organiseert daarom jaarlijks, voor het eerst begin 2019, een Digitale Top met ondernemers, wetenschappers, medeoverheden en maatschappelijke organisaties om de strategie te blijven vernieuwen.