Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied

Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied

Ons land staat voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. De indicatieve stikstofreductiedoelen vragen per gebied zo snel mogelijk actie van de sectoren industrie, bouw, mobiliteit en landbouw. Hiervoor is nodig dat agrarisch ondernemers versneld de transitie doormaken naar kringlooplandbouw in 2030. 

Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied

Planning windenergie op zee 2030 gereed

De ministerraad heeft op voorstel van minister Jetten voor Klimaat en Energie vastgesteld waar en wanneer de extra aangekondigde windparken op zee komen voor 2030. De aanbesteding voor deze windparken, die 10,7 gigawatt energie gaan leveren, wordt vanaf 2025 geopend. 

Planning windenergie op zee 2030 gereed

Kabinet beperkt mogelijkheid tot vestiging hyperscale datacentra

Het kabinet heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor strikte regulering van hyperscale datacenters. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kondigde in februari dit jaar aan wettelijke criteria vast te willen leggen om te voorkomen dat nieuwe hyperscale datacentra zich op ongewenste plekken in Nederland kunnen vestigen. 

Kabinet beperkt mogelijkheid tot vestiging hyperscale datacentra

Ministerie SZW: wijs huishoudens met laag inkomen op aanvraag energietoeslag

Veel huishoudens die mogelijk recht hebben op de energietoeslag van 800 euro en deze zelf dienen aan te vragen, hebben zich nog niet gemeld bij de gemeente. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept daarom de hulp in van een groot aantal organisaties om de toeslag extra onder de aandacht te brengen van huishoudens met een laag inkomen. 

Ministerie SZW: wijs huishoudens met laag inkomen op aanvraag energietoeslag

Kabinet start brede beweging voor betere mentale gezondheid

De mentale gezondheid van veel mensen staat onder druk, met name onder jongeren en jongvolwassenen. Daarom start staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met collega bewindspersonen van VWS, SZW en OCW de kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. 

Kabinet start brede beweging voor betere mentale gezondheid

Taskforce en extra geld voor snellere groei transformatie en flexwoningen

De ambitie om door te groeien naar jaarlijks 15.000 flexwoningen en 15.000 woningen door transformatie wordt versneld. Zo komt er een ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ die in combinatie met € 100 miljoen aan middelen voor meer slagkracht zorgt. 

Taskforce en extra geld voor snellere groei transformatie en flexwoningen

Ruim 2,4 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2022

In de eerste vier maanden van 2022 zijn 2.440.672  verkeersovertredingen geconstateerd. Het gaat daarbij onder meer om te hard rijden, door een rood verkeerslicht rijden en handheld telefoongebruik. In vergelijking met dezelfde periode van vorig gaat het om een stijging van ruim 9%. 

Ruim 2,4 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2022

Benoemingen bij Raad van State

Mevrouw mr. J. Schipper-Spanninga, de heer mr. H.J.M. Besselink, de heer mr. J.F. de Groot en de heer prof. mr. J.C.A. de Poorter worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Benoemingen bij Raad van State

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl