Beslisnota bij Kamerbrief ter verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief ter verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming (PDF | 4 pagina's | 152 kB)