Kamerbrief over plan verbetering rechtsbescherming in de jeugdbescherming

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over het plan van aanpak om de rechtsbescherming in de jeugdbescherming te verbeteren. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

TK brief Plan ter verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming (PDF | 10 pagina's | 198 kB)