Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage bredere veiligheidsinzet in Irak

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage bredere veiligheidsinzet in Irak