Kamerbrief over voortgangsrapportage bredere veiligheidsinzet in Irak

Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer de voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan verschillende missies en operaties in Irak van mei 2023 tot en met april 2024. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

Kamerbrief over voortgangsrapportage bredere veiligheidsinzet in Irak