Afschrift brief aan minister Van Engelshoven Borging privacy in het onderwijs en de inzet van Google G Suite for Education

Afschrift van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan minister Van Engelshoven (OCW) over het advies aan SURF en SIVON over Google G Suite for Education. Dit heet nu Google Workspace for Education.