Brief van de AP aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Afschrift van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan minister Slob (OCW) over het advies aan SURF en SIVON over Google G Suite for Education. Dit heet nu Google Workspace for Education.

Brief van de AP aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (PDF | 5 pagina's | 803 kB)