2e advies Platform Perspectief Jongeren

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) geeft een 2e advies over de invoering en effecten van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Het NP Onderwijs is een programma voor het inhalen van onderwijsachterstanden door corona. Het gaat om het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).