Afschrift aanbiedingsbrief Tweede Kamer Onderzoekskaders 2022 IvhO met verslagen van de Ringen en Evaluatie Initiatiefwet Bisschop c.s.

Afschrift van de brief van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) aan de Tweede Kamer over de onderzoekskaders 2022 van de Inspectie van het Onderwijs. Daarbij gaan zij in op de evaluatie Initiatiefwet van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) en anderen en de evaluatie Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie. Ook informeren zij de Kamer over een wijziging van de onderzoekskaders in 2023 bij de standaard basisvaardigheden en maatregelen. Ten slotte gaan zij in op kortere hersteltermijnen die de inspectie zal hanteren en de aanpassing van de beleidsregel over sanctionering.

Afschrift aanbiedingsbrief Tweede Kamer Onderzoekskaders 2022 IvhO met verslagen van de Ringen en Evaluatie Initiatiefwet Bisschop c.s. (PDF | 4 pagina's | 320 kB)