Meicirculaire gemeentefonds 2022

De meicirculaire 2022 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder. De circulaire bevat ook informatie over de gevolgen voor gemeenten van de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Update 28 juli 2022

Taakmutaties uitkeringsjaar 2022 meicirculaire 2022

Gebleken is dat in mei 2022 per abuis de verdeling over gemeenten van de taakmutaties eenmalige energietoeslag, prenataal huisbezoek en Jeugdhulp: subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale zorg op basis van de verkeerde gewichten is verdeeld voor het uitkeringsjaar 2022. In plaats van de gewichten van de maatstaven in het betreffende (sub)cluster zijn per abuis de gewichten van deze maatstaven in het totale verdeelmodel genomen. Op deze website is een geactualiseerd taakmutatiebestand voor 2022 geplaatst, zodat u inzicht heeft in de gevolgen voor uw gemeente.

Minderheden en minderheden met drempel uitkeringsjaar 2021

Daarnaast heeft het CBS de gegevens van de minderheden over 2021 geactualiseerd. Deze actualisatie wordt in de septembercirculaire met terugwerkende kracht voor 2021 verwerkt.

Meicirculaire gemeentefonds 2022 (PDF | 156 pagina's | 2,5 MB)

Rapportage bodemgesteldheidskaart 2022 (PDF | 48 pagina's | 7,7 MB)

Veelgestelde vragen meicirculaire gemeentefonds 2022 (PDF | 1 pagina | 57 kB)

Download 'Rekenmodel meicirculaire 2022 – uitkeringsjaar 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 1,2 MB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Rekenmodel meicirculaire 2022 – uitkeringsjaar 2023 en verder'

Rekenblad (Open standaard) | 4,9 MB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Rekenmodel meicirculaire 2022 – uitkeringsjaar 2023 en verder in constante prijzen'

Rekenblad (Open standaard) | 4,9 MB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Taakmutatie 2022, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 282 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Taakmutatie 2023, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 160 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Taakmutatie 2024, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 154 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Taakmutatie 2025, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 150 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Taakmutatie 2026, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 152 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Taakmutatie 2027, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 148 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Berekening effect nieuwe verdeling gemeentefonds stand uitkeringsjaar 2022 inclusief ingroeipad'

Rekenblad (Open standaard) | 1,1 MB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Beschermd wonen 2022-2027, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 99 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Participatie 2022-2027, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 492 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Voogdij18plus 2022-2027, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 60 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Verdeling IU inburgering 2022, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 71 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'MO model 2021-2027, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 73 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'VO model 2022-2027, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 159 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Maatstaf medicijngebruik 2020 definitief'

Rekenblad (Open standaard) | 147 kB

Circulaire | 31-05-2022

Download 'Raadsledenvergoeding 2022, mei 2022'

Rekenblad (Open standaard) | 28 kB

Circulaire | 31-05-2022