Kamerbrief over advies Onderwijsraad over gevolgen coronacrisis onderwijs

De ministers Slob en Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over het advies 'Vooruitzien voor jonge generaties' van de Onderwijsraad. Het advies richt zich op het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs.