Kamerbrief over inzet en maatregelen in de veenweidegebieden (Veenplan 1e fase)

Minister Schouten presenteert de 1e fase van het Veenplan. Dit bevat maatregelen in veenweidegebieden in het kader van het Klimaatakkoord. In veenweidegebieden zorgt een dalende grondwaterstand voor bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen.

Kamerbrief over inzet en maatregelen in de veenweidegebieden (Veenplan 1e fase) (PDF | 11 pagina's | 282 kB)