Kamerbrief stand van zaken antibioticumbeleid veehouderij

Minister Schouten beschrijft de ontwikkelingen in het antibioticumbeleid in de veehouderij.

Bijlagen