Kamerbrief stand van zaken antibioticumbeleid veehouderij

Minister Schouten beschrijft de ontwikkelingen in het antibioticumbeleid in de veehouderij.

Kamerbrief stand van zaken antibioticumbeleid veehouderij ( PDF | 9 pagina's | 

Bijlagen