Kamerbrief over extra hulp voor de klas en verbeterde naleving maatregelen COVId-19

Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over aanvullende maatregelen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vanwege COVID-19. Zij gaan daarbij onder meer in op financiële ondersteuning van het onderwijs en op verbetering van de naleving van de bestaande maatregelen in de school.

Kamerbrief over extra hulp voor de klas en verbeterde naleving maatregelen COVId-19 (PDF | 4 pagina's | 402 kB)