Kamerbrief over randvoorwaarden programma Gezonde groene leefomgeving

De ministers Van Ark (Medische Zorg en Sport) en Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om te komen tot een programma Gezonde groene leefomgeving. Met dit programma worden de aspecten gezondheid en natuur meer meegenomen bij beleidsafwegingen over de inrichting van de leefomgeving.

Kamerbrief over randvoorwaarden programma Gezonde groene leefomgeving (PDF | 27 pagina's | 1,4 MB)