Antwoorden Kamervragen over het bericht dat bij het onderwijsplan misbruik en willekeur op de loer ligt


Minister Slob en minister Van Engelshoven (beiden OCW) beantwoorden Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Rekenkamer: bij onderwijsplan liggen misbruik en willekeur op de loer' en de brief van de Algemene Rekenkamer (AR) waarin zij haar zorgen uit over het Nationaal Programma Onderwijs.