Bijlage 1 Keuzelijst met acties Nationaal Programma Onderwijs mbo en ho

Bijlage bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De bijlage bevat een keuzelijst met acties op het gebiedĀ  van ondersteuning, begeleiding, inhaalonderwijs, stages, jeugdwerkloosheid en devices. De bijlage richt zich op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho).