Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Wpg

Minister De Jonge (VWS) biedt de Eerste Kamer een Nota naar aanleiding van het verslag aan bij het wetsvoorstel om de Wet publieke gezondheid (Wpg) te wijzigen. De wijziging is nodig omdat de tijdelijke regels worden aangepast over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet essentiële detailhandel en niet essentiële dienstverlening op publieke plaatsen.