Kamerbrief over herziening Wet publieke gezondheid als vervolg op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Minister Kuipers (VWS) informeert de Eerste en Tweede Kamer over het wetsvoorstel over collectieve, verplichtende maatregelen voor infectieziektebestrijding van A-ziekten in het algemeen (waaronder COVID-19). Dit zal gebeuren in de vorm van een eerste tranche van de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Na inwerkingtreding van de eerste tranche aanpassing van de Wpg kan de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) komen te vervallen.

Kamerbrief over herziening Wet publieke gezondheid als vervolg op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (PDF | 6 pagina's | 385 kB)