Kabinetsreactie WRR-rapport Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie

In de bijlage gaat het kabinet verder in op de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hierin wordt duidelijk gemaakt wat de overheid op dit moment al doet op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) en waar het kabinet van plan is om meer, minder of dingen anders te doen.

Kabinetsreactie WRR-rapport Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie (PDF | 18 pagina's | 960 kB)