Kamerbrief over aanpak statelijke dreigingen en aanbieding dreigingsbeeld statelijke actoren 2

De ministers Yeşilgöz-Zegerius (JenV), Bruins Slot (BZK), Ollongren (Defensie), Hoekstra (BZ) en Adriaansens (EZK) sturen de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2 (DBSA 2). Dit is een publicatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Zij schetsen daarbij de strategische inzet van het kabinet om de weerbaarheid te verhogen tegen dreigingen. Ook gaan zij in op moties en toezeggingen over onder meer vitale infrastructuur, kennisveiligheid en ongewenste buitenlandse inmenging. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over aanpak statelijke dreigingen en aanbieding dreigingsbeeld statelijke actoren 2 (PDF | 19 pagina's | 329 kB)