Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2 November 2022

Het dreigingsbeeld is een gezamenlijke analyse van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het biedt inzicht in statelijke actoren die de nationale veiligheidsbelangen kunnen schaden en op welke manier dat gebeurt of kan gebeuren.

Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2 November 2022 (PDF | 42 pagina's | 959 kB)