Kamerbrief Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022 en aanverwante toezeggingen

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022.

Kamerbrief Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022 en aanverwante toezeggingen (PDF | 9 pagina's | 469 kB)

Het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Vorig jaar is de eerste jaarrapportage verschenen.

Werkgevers hebben geen wetgeving nodig om goed met hun personeel om te gaan. Maar de berichten over uitbuiting hebben laten zien dat het nodig is om nieuwe en betere wetgeving te maken om arbeidsmigranten te beschermen. Op verschillende terreinen is vooruitgang geboekt. Een van de belangrijkste aanbevelingen van Roemer was om een certificeringsstelsel in te richten voor uitzendbureaus. Het wetsvoorstel dat dat mogelijk maakt wordt dit voorjaar ingediend bij de Tweede Kamer. In oktober 2022 zijn gemeenten begonnen met het registreren van tijdelijke verblijfadressen wanneer iemand zich als niet-ingezetene inschrijft. Zo houdt een gemeente beter zicht op wie er woont. Met het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap (BZK) kunnen gemeenten malafide verhuurders aanpakken die mensen op erbarmelijke manier huisvesten. Het wetsvoorstel regelt ook de scheiding van contracten tussen werkgever en verhuurder.

Enerzijds ziet het kabinet dat de voornaamste wet- en regelgeving in gang gezet is, anderzijds is er nog te weinig verandering merkbaar voor arbeidsmigranten zelf die afhankelijk zijn van malafide werkgevers. Met name de maatregelen die in wetgeving geregeld moeten worden zijn nog in de maak of pas recent ingevoerd. Daarmee gaat het kabinet de aankomende 2 jaar steeds duidelijker de resultaten zien.